امکانات ویژه اینستابار

کاربران این وب سایت میتوانند به صورت رایگان از سرویس های برپایه اینستاگرام به صورت رایگان استفاده کنند.

فعالیت رباتیک

سرویس فعالیت رباتیک در اینستاگرام میتواند به شما کمک کند تا صفحه اینستاگرام خود را فعال کرده و میزان بازدید و فالورهای خود را بالا ببرید البته با رعایت اصول و قوانین تعیین شده در سیستم اینستابار

دانلود محتوا

سرویس دانلود از اینستاگرام به شما کمک میکند که بتوانید هر عکس یا ویدیویی را از صفحات اینستاگرام دانلود کنید و از آنها استفاده کنید.

گزارش صفحه اینستاگرام

با استفاده از سرویس تحلیل صفحات اینستاگرام میتوانید میزان درگیری کاربر با صفحه و امار و اطلاعات خوبی در جهت ارزیابی صفحه اینستاگرام به دست آورید.